​​Filipino (Tagalog)

MGA KATUTURAN NG PANANAKOT, PANLIGALIG AT PAGTATANGI-TANGI
Fact sheet: Definitions of bullying, harassment and discrimination (PDF, 216KB)
Word version (DOC, 374KB)

Mga Kaalaman Tungkol sa Pananakot (Pagbubully) at Karahasan
Fact sheet: Key facts about bullying and violence (PDF, 221KB)
Word version (DOC, 369KB)

Mga uri ng pananakot
Fact sheet: Types of bullying (PDF, 273KB)
Word version (DOC, 377KB)

PALATANDAAN NG PANANAKOT
Fact sheet: Signs of bullying (PDF, 124KB)
Word version (DOC, 370KB)

​ANO ANG DAPAT GAWIN KAPAG IKAW AY TINATAKOT O BINUBULLY
What to do if you are being bullied (PDF, 119KB)
Word version (DOC, 369KB)